MAGAZIN

Aktivno slušanje Potrebno je da sagovorniku pokažemo da ga slušamo. To možemo pokazati verbalnim i neverbalnim znacima. Verbalni znaci aktivnog slušanja: Ohrabrivanje (Razumem, Da, da…. U redu su uobičajene ohrabrujuće fraze. ) Postavljanje pitanja (pokazuje interesovanje za drugu osobu) Upamćivanje bitnih detalja (pamćenjem bitnih detalja se pokazuje da nam je stalo do sagovornika) Refleksija (ponavljanje…

Fizioterapeut vrši procenu psihomotornog stanja, u skladu sa postojećom medicinskom dokumentacijom, i to preko: MMT (manelno mišičnog testa), Aschwort skale, Bartel index-a, Fugl- Meyer testa, Rombergovog testa, ispitivanja statičke i dinamičke posture. Na osnovu dobijenih podataka vrši se pravljenje plana i programa kineziterapije, koji se revidira na 30 dana, u skladu sa stanjem i napretkom…

Naši dragi korisnici provode letnje jutro u hladovini, družeći se, okruženi borovom šumom.

Page 2 of 5 1 2 3 4 5
© 2017 Dom za stara lica Avala LUX | Sva prava zadržana. | Powered by konceptMB
Vrh
Pratite nas: