MAGAZIN

Demencije su stečeno mentalno propadanje u bar dve od navedenih pet oblasti, koje nisu posledica delirijuma: Pamćenje (upamćivanje novog materijala, prisećanje davnašnjih i skorašnjih događaja…) Govor (čitanje i pisanje, razumevanje i produkcija govora…) Izvršne funkcije (računanje, apstraktno mišljenje…) Vizuelne prostorne veštine (opažanje objekata i ljudi u prostoru…) Ličnost i raspoloženje (ponašanje, temperament…) Razvoj bolesti je…

Proslava rođendana našim dragim korisnicima u Domu za stara lica Avala lux.

Palijativno zbrinjavanje je aktivna i sveobuhvatna briga o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti, što podrazumeva kontrolu simptoma njihovih bolesti kao i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentima i njihovim porodicama. Palijativno zbrinjavanje obezbeđuje najbolji mogući kvalitet života u poslednjim fazama pacijentove bolesti. Timovi za palijativno zbrinjavanje se sastoje od profesionalaca poput doktora,…

Page 3 of 5 1 2 3 4 5
© 2017 Dom za stara lica Avala LUX | Sva prava zadržana. | Powered by konceptMB
Vrh
Pratite nas: