DIJABETES MELLITUS - Šećerna bolest

Dijabetes melitus ili šećerna bolest je najčešća metabolička bolest savremenog života.To je oboljenje u kome je nivo šecera u krvi iznad normalnih vrednosti, nastalog zbog smanjenog lučenja insulina ili zbog defekta u njegovom dejstvu.Insulin je hormon koji luči pankreas i koji kontroliše nivo glukoze u krvi.

© 2017 Dom za stara lica Avala LUX | Sva prava zadržana. | Powered by konceptMB
Vrh
Pratite nas: