PALIJATIVNA NEGA STARIH OSOBA

Palijativna nega starih osoba predstavlja sveobuhvatni koncept brige o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti. Za ovakav vid nege pacijenata neophodno je i posebno organizovati multidisciplinarne timove koji negu pružaju.

Nažalost, starenje pored brojnih promena u organizmu, često, donosi ozbiljne zdravstvene tegobe. Razne vrste karcinoma, moždani udar, srčane, jetrene ili bubrežne insuficijencije, kao i pojedine metaboličke i genetske bolesti, mogu da napreduju do terminalne faze. Odnosno, do stadijuma kada je medicina iscrpela sve mogućnosti lečenja. U tim situacijama nastupa posebna medicinska nega starijih lica – palijativna nega.

Treba imati u vidu da se palijativna nega ne vezuje isključivo za pacijente koji su na kraju svog života, već i za one koji pate od hroničnih bolesti.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije: “palijativna nega je aktivna potpuna briga za bolesnike čija bolest više ne reaguje na postupak lečenja. Tačnije, pristup koji poboljšava kvalitet života bolesnika i njihovih porodica, suočavajući se s problemima vezanim za bolest koja preti životu”.

To znači da medicinska nega i stalni nadzor prate simptome bolesti i drže ih pod kontrolom. Takođe pruža i socijalnu, duhovnu i psihološku podršku kako obolelom, tako i njegovoj porodici naravno.

Palijativna nega se odvija na dva nivoa. Opšte palijativno zbrinjavanje sprovodi se u ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Dok starački dom Avala LUX, specijalno odeljenje u domu, posebni hospisi, pa i sam dom pacijenta predstvaljaju mesta za odvijanje specijalističke palijativna nege. Te pored lekara i medicinskih sestara, ona obuhvata i rad sa fizioterapeutima, psiholozima, socijalnim radnicima. Pri tome, čitav interdisciplinarni tim mora da, uz iskustvo iz svoje struke, prođe edukaciju iz palijativne oblasti.

Palijativna nega svakako poboljšava kvalitet života

U našem domu za stare Avala LUX palijativna nega ima za cilj da ublaži negativne efekte invazivnih terapija i radikalnih hirurških intervencija. Takođe, da otkloni sve neugodnosti koje teška bolest donosi, uključuju bol, umor, mučnine i povraćanje, gubitak apetita, malaksalost, nesanicu, anksioznost. Kod nepokretnih osoba da spreči i dekubitus.

Bitan aspekt ove nege jeste fizikalna terapija. Ona pomaže pacijentu da održi funkcionisanje organizma kako bi mogao u što većoj meri samostalno da obavlja svakodnevne aktivnosti.

S obzirom da nega starih lica u ovakvim situacijama zahteva posebnu stručnost, koju članovi porodice nemaju, najbolje rešenje jeste dom za stara lica.

Starački dom Avala LUX u svom timu ima iskusne lekare, medicinske sestre, negovatelje i socijalnog radnika koji imaju iskustva u pružanja nege i najtežim pacijentima. Kako je u pitanju licencirani starački dom za stare i negu bolesnih osoba i sam smeštaj zadovoljava standarde palijativnog zbrinjavama.

Uz izuzetne uslove, naše osoblje je u svakom trenutku tu da pruži toplu reč i brigu vašim najmilijim.